Annons
X
Annons
X

”Personalen är nyckeln till barnens välbefinnande”

Att tala om kvalitet i förskolan är att tala om barns livsvillkor. För barnen är personalen, och relationen till personalen, av avgörande betydelse. Det skriver forskarna Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman i en slutreplik.

Debatten om förskolan
Foto: Gorm Kallestad/TT (Arkiv)

SLUTREPLIK | FÖRSKOLAN

”Det är svårt att få ihop den bild som förskoleforskarna Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman ger av förskolan i sin debattartikel 24/2”. Så skriver Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård, i sitt inlägg (1/3).

Den samlade bilden av förskolan, liksom av alla större och för samhället grundläggande samhällsinstitutioner, är mycket komplex. Den innefattar många välfungerande och ändamålsenliga aspekter, samtidigt med sådana som är bristfälliga och behöver uppmärksammas ytterligare. För att kunna komma rätt i slutsatser krävs att våga se och formulera hela denna komplicerade, ibland motsägelsefulla, bild, som har stora geografiska och socioekonomiskt beroende variationer.

Olikheterna – den bristande likvärdigheten, det vill säga skillnaderna i förutsättningarna för pedagogernas arbete och barnens välbefinnande, utvecklings-, lek- och lärandemöjligheter, har på goda grunder lyfts fram som en av de stora utmaningarna i nutiden.

Annons
X

Lidman och Nyman Furugård hävdar att vi inte talar om barnen. Att tala om kvalitet i förskola är att tala om barns livsvillkor. Att tala om personalens hälsa, utbildning och kompetens samt personalstabilitet är att tala om barnens förutsättningar för anknytning, välmående, utveckling, lek och lärande. För barnen är personalen, och relationen till personalen, av avgörande betydelse. Omsorg om personalen är omsorg om barnen.

Vi efterlyser avslutningsvis inte ”forskarskolor”, vilket författarna anger. Det kan vi också göra men i ett annat sammanhang. Vi efterlyser en öppen och omfattande översyn av förskolan, utifrån många perspektiv och röster och utan att svaren är på förhand givna. En översyn där vi som forskare inte ”säger det som makthavarna vill”, utan det som vi har gedigen kunskap om genom forskning.

Den svenska förskolan har i internationella jämförelser visat sig ha hög kvalitet. Vår önskan är att den ska fortsätta vara i internationell framkant och motsvara fortsatt högt nationellt kvalitetsindex samt föräldrarnas förtroende. För barnens skull. För det krävs det förstärkta politiska ambitioner och satsningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Christian Eidevald

  legitimerad förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

  Ingegerd Tallberg Broman

  psykolog och professor emeritus i pedagogik med inriktning mot barns utveckling och lärande vid Malmö högskola

  Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman Foto: Niklas Björling, privat
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Gorm Kallestad/TT (Arkiv) Bild 1 av 2

  Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman

  Foto: Niklas Björling, privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X