Läsförståelse ur den enskilde individens perspektiv

DSpace Repository

Läsförståelse ur den enskilde individens perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsförståelse ur den enskilde individens perspektiv
Author Hemberg Mancia, Elisabeth
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur resultaten i läsförståelse från DLS-tester hos en grupp elever har utvecklats ur ett tidsperspektiv och jämföra detta med den enskilde individens perspektiv på sin läsförståelse. Med en kvalitativ metod har jag gjort en jämförande undersökning i en grundskoleklass. Först har jag genomfört en studie över tid på resultaten av DLS-tester i år 4, 6 och 8. Därefter har jag genomfört en intervju med en urvalsgrupp på fyra elever. Elevernas resultat från DLS- testen tyder i de flesta fall inte på en positiv utveckling av elevernas läsförståelse från år 4-8. Av intervjuerna framgår det att eleverna inte har upplevt något märkbart aktivt arbete i skolan som skulle kunna öka deras läsförståelse. Dessutom kan man utläsa av elevernas svar att testerna ej varit en synlig del i utvecklingen av deras läsförståelse. Trots detta upplever alla fyra eleverna att deras läsförståelse har utvecklats under skoltiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsförståelse
DLS-test
Handle http://hdl.handle.net/2043/10010 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics