Vårt barn skall gå på Montessoriskola!

DSpace Repository

Vårt barn skall gå på Montessoriskola!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårt barn skall gå på Montessoriskola!
Author Nikitidou, Parthéna
Date 2000
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på varför föräldrar väljer att sätta sina barn på montessoriskola. Jag skulle även vilja veta varför de valde just den montessoriskolan som de gjort, eftersom jag av erfarenhet vet att montessoriskolor kan vara mycket olika. För att göra det här arbetet har jag besökt tre olika montessoriskolor i södra Sverige och intervjuat två barns föräldrar från vardera skola. Det var föräldrar till en flicka och en pojke i skolår 1. Skolorna låg i tre ganska olika miljöer, medvetet val av mig, för att mina intervjuer och skolor skulle kunna jämföras med varandra. Jag valde en skola i en by, en skola i en stad och en skola i ett ekonomiskt välbärgat samhälle. Alla föräldrar som jag intervjuade hade en akademisk utbildning. I det här arbetet har jag kommit fram till att alla föräldrar valde montessoriskola till sitt barn av pedagogiska skäl. De anser också att närheten till skolan är viktig. De flesta föräldrar tycker att det är bra med montessoripedagogiskt utbildade lärare men att de gärna fick ha en grundskollärarutbildning också. Det vore särskilt bra om fler manliga lärare fanns på skolan. Det som var gemensamt för alla föräldrar var att deras barn tidigare gått på montessoriförskola, därför var det naturligt att barnen fortsatte på montessoriskola. Alla föräldrarna valde just den montessoriskolan för att det var den enda montessoriskolan som fanns i närheten av den egna orten. Ingen av föräldrarna hade varit och besökt andra montessoriskolor, men nästan alla hade besökt grundskolan som deras barn nu går i. Alla föräldrar nämnde både positiva och negativa aspekter om montessoriskolan och montessoripedagogiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Montessori
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics