Presenteras, representeras eller nonchaleras? Läromedelsanalyser utifrån ett internationaliseringsperspektiv

DSpace Repository

Presenteras, representeras eller nonchaleras? Läromedelsanalyser utifrån ett internationaliseringsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Presenteras, representeras eller nonchaleras? Läromedelsanalyser utifrån ett internationaliseringsperspektiv
Author Björnram, Nanette ; Ångman, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Vi skapas och omskapas i möten där det kulturella har en given plats. Sverige har omskapats från att vara ett relativt etniskt homogent land till en mångkulturell nation. Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur internationalisering kommuniceras och synliggörs i två läseböcker inriktade mot skolår 1. Vi avser att undersöka hur de kommunicerar utifrån Lpo-94:s internationaliseringsuppdrag och om böckerna har en kulturell och etnisk mångfald. Metoden vi använder oss av består av bildanalyser och textanalyser eftersom läseböckerna vi valt kommunicerar i båda genrerna. I analyserna har vi haft i beaktande att läromedel är en produkt av sin tid och utifrån detta har vi valt två nyutgivna läseböcker, Läsdax 1 och Kråkes läsebok. I analyserna kom vi fram till att de två läseböckerna är två skilda produkter av sin samtid. Läsdax 1 påvisar i text- och bildrepresentationen ett mångkulturellt jag-perspektiv medan Kråkes läsebok utgår från det individcentrerade samhället som råder idag med ett individcentrerat perspektiv. Vi upptäckte under vår analysfas dolda strukturer som exempelvis stereotyper och assimilerade karaktärer. De båda läseböckernas fokus ligger inte på internationaliseringsperspektivet men vi anser dock att det finns möjligheter för ett internationaliseringsarbete utifrån dem. Enligt vår läseboksundersökning i skolår 1 använder majoriteten av skolorna läseböcker. Vi har fått en bild av att läseböcker främst används för att utveckla en mer tekniskt orienterad lästräning hos elever. Vi vill förtydliga att vi är väl medvetna om att vår granskning och analys inte säger något om hur läseböckerna används ute i skolorna eller om, och i så fall hur, dessa läromedel kompletteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läromedelsanalyser
internationalisering
kulturbärande tecken
assimilation
stereotyper
mångkulturell
Handle http://hdl.handle.net/2043/10019 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics