Handlingskompetens genom Storyline - en brygga till framtidens naturvetenskapliga utbildning

DSpace Repository

Handlingskompetens genom Storyline - en brygga till framtidens naturvetenskapliga utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handlingskompetens genom Storyline - en brygga till framtidens naturvetenskapliga utbildning
Author Borg, Nadja ; Sjögren, Maria
Date 2010
English abstract
Teaching action competence through Storyline – a bridge to future science education
Swedish abstract
Vår avsikt med detta arbete har varit att utforma ett arbetsmaterial, en Storyline som vi har kallat ”This is it”, ett komplement till de läromedel som finns i skolan idag. Storyline är en redan beprövad metod i en del skolor och ligger som underlag för detta utvecklingsarbete. För att få insikt i hur erfarna lärare i Storyline ser på detta arbetssätt har vi som vetenskaplig metod valt att genomföra en kvalitativ intervju i kombination med enkäter. Dessa har, tillsammans med teoretiska belägg mynnat ut i ”This is it”. Vi ville undersöka om Storyline som undervisningsmetod skapar förutsättningar för utveckling av ”speciella” kompetenser hos eleverna, kompetenser som vi anser innefattas av eller är en grund till utvecklingen av handlingskompetens. Förmågorna som avses är: kritisk granskning, empati, respekt, tillit, samarbetsförmåga, problemlösning och ansvarstagande. Arbetet består av två delar: den ena är resultatet från vårt empiriska material och den andra är den Storyline som utgör den färdiga produkten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktivt lärande
berättelse
eleven i centrum
handlingskompetens
hållbar utveckling
klimatförändring
naturvetenskap
problemlösning
Storyline
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/10024 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics