Hur utförs vägledning ur ett etniskt perspektiv?

DSpace Repository

Hur utförs vägledning ur ett etniskt perspektiv?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur utförs vägledning ur ett etniskt perspektiv?
Author Petersson, Malin ; Neziraj, Ajten
Date 2009
Swedish abstract
Denna studie handlar om vägledning ur ett etniskt perspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur den sökande ser på vägledningen samt hur den sökande anser sig bli bemött och förstådd av vägledaren. Vi vill också undersöka hur vägledningen utförs med individer som har en utländsk bakgrund på ett Lärcenter i södra Sverige. Våra forskningsfrågor är följande: Hur utförs vägledning med individer som har en utländsk bakgrund? Vad är den vägledningssökandes respektive vägledarens uppfattning av vägledningen i ett etniskt perspektiv? I vårt arbete har vi gjort en kvalitativ undersökning där vi har videoinspelat fyra vägledningssamtal. I två av samtalen var informanterna födda i Sverige och i två av samtalen var informanterna utländskt födda. Vi har därefter gjort semistrukturerade intervjuer med både informanterna och vägledaren. I resultatet kom vi fram till att språket, kroppsspråket, information om utbildningsväsendet samt respekt för den andres kulturella identitet var aspekter som vägledaren betonade och använde sig av i vägledningen. Vår studie visar hur vägledning ur ett etniskt perspektiv kan se ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Mångkulturell vägledning
Kultur
Lärcenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/10025 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics