Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsas. En studie om barns lek i utemiljö - Idon`t play, I work. But not for real. A study about children`s play in an outdoor environment

DSpace Repository

Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsas. En studie om barns lek i utemiljö - Idon`t play, I work. But not for real. A study about children`s play in an outdoor environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsas. En studie om barns lek i utemiljö - Idon`t play, I work. But not for real. A study about children`s play in an outdoor environment
Author Kvist, Charlotte ; Jonzon, Cecilia
Date 2010
Swedish abstract
Jonzon, C & Kvist, C (2009). ”Jag leker inte, jag jobbar. Fast på låtsats.” En studie om barns lek utomhus. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Detta examensarbete handlar om barns lek i utomhusmiljön. Studien är utförd på en utomhusförskola i en större stad i Skåne. Syftet med vårt examensarbete är att synliggöra barnens lek, i åldern 3-5, i utemiljön. Våra frågeställningar har varit: Hur ser barns lek ut i utemiljön på en utomhusförskola? Hur ser pedagogerna på leken och lärandet? Hur ser barnen på leken och lärandet? Hur använder barnen miljön i leken? Hur använder sig pedagogerna av miljön i verksamheten? För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört observationer och intervjuer. Vår teoretiska förankring har varit utifrån en utvecklingspedagogisk teori, d.v.s. Pramlings (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson; 2003 Pramling Samuelsson och Mårdsjö, 1997; Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999) tankar om lek och lärande samt Grahns (Brügge, Glantz och Sandell, 2006; Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman, 1997; Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski, 2007; Dahlgren och Szczepanski 2001) tankar om utomhuspedagogik. Resultatet från observationerna visar att barnens lek är relativt enformig och att miljön inte används i den utsträckning den skulle kunna göra. Resultat från intervjuerna visar att pedagogerna anser att leken är viktig och att de tycker sig använda sig av miljön. Sammantaget kan sägas att miljön och pedagogerna har en stor betydelse för att barnen ska inspireras till lek och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lärande
utomhusmiljö
pedagogens roll
utvecklingspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10029 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics