"Det är viktigt att lära sig att läsa, alla kan inte det"

DSpace Repository

"Det är viktigt att lära sig att läsa, alla kan inte det"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är viktigt att lära sig att läsa, alla kan inte det"
Author Andersson, Anna-Carin
Date 2010
Swedish abstract
Lek är något som barn har sysslat med i alla tider. Syftet med studien är att belysa vad barn och lärare inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem anser om lek och lärande. Dessutom har syftet varit att ta reda på hur lärarna tror att lek kan påverk barns lärande. Mina övergripande frågeställningar är: Vad är barns och lärares uppfattning om begreppet lek? Vad är barns och lärares uppfattnig om begreppet lärande? Jag har även valt frågeställningen: Vilka effekter anser lärare att tematiskt arbete och lek har på barns lärande? Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer av lärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Samtal med barnen i de olika skolformerna gjordes i form av tankekartor då barnen fick ge sina synpunkter kring begreppen lek och lärande. De viktigaste slutsatserna jag drar av min undersökning är att det är främst lärarna som anser att leken är viktig för lärandet och att de flesta barnen skiljer på lek och lärande. Några barn anser dock att man kan lära sig att leka.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
fritidshem
förskola
lek
lärande
lärare
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10030 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics