Metoder för och bemötande av barn med ADHD

DSpace Repository

Metoder för och bemötande av barn med ADHD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Metoder för och bemötande av barn med ADHD
Author Pettersson, Ulrika ; Jönsson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie undersöktes hur man som pedagog kan bemöta barn med ADHD-problematik och vilka arbetsmetoder man kan använda sig av. Materialet är framtaget med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Studien fokuserar på två frågeställningar: 1) Hur bemöter pedagoger barn med ADHD? 2) Vilka arbetssätt/metoder används för att främja barn med ADHD? I undersökningen intervjuades fem pedagoger och det framgick att de alla hade ungefär samma uppfattning om hur man som lärare bör bemöta barnen, men de hade olika metoder för arbetet med varje enskilt barn. Samtliga pedagoger poängterade vikten av struktur och individuellt utformade aktivitetsscheman och menade att detta är de viktigaste delarna i arbetet med barn med ADHD-problematik. De ansåg att barnen mår bra av en god struktur i vardagen. Slutsatsen av studien är att pedagogen bör utforma en strukturerad läromiljö och tillgodose individens behov för att varje barn ska kunna utvecklas och må bra i vardagen. En annan viktig del är att ge omgivningen ökad förståelse för barnets svårigheter och kunskap om hur man bemöter barnet på ett lämpligt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
arbetssätt
bemötande
metoder
struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/10035 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics