Pedagogers uppfattning om pedagogiskt förhållningssätt

DSpace Repository

Pedagogers uppfattning om pedagogiskt förhållningssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers uppfattning om pedagogiskt förhållningssätt
Author Rahmanzai, Nigina
Date 2010
English abstract
Preschool teachers view of pedagogical relations in preschool
Swedish abstract
Detta arbete handlar om pedagogiskt förhållningssätt mot barn i förskolan. Studien bygger på sju intervjuer med pedagoger som har olika erfarenhet från förskoleverksamhet. Syftet med studien är att undersöka vad ett pedagogiskt förhållningssätt mot barn innebär för en förskol-lärare. Studien visar hur pedagoger uppfattar pedagogiskt förhållningssätt. Teoridelen belyser förskoleverksamhet genom tiderna samt barnsyn förr jämfört med nu med syfte att kunna ge en insikt i hur pedagogisk förhållningsätt har sett ut förr och hur den har förändrats. Resulta-ten av undersökningen visar att pedagogiskt förhållningssätt styrs i högsta grad av vilken barnsyn pedagogen har och hur länge de har arbetat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskoleverksamhet genom tiderna, pedagogiskt förhållningssätt, pedagogisk miljö, barnsyn förr/nu, samspel, barns inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/10036 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics