Om religionskunskapsämnets roll i värdegrundsarbetet

DSpace Repository

Om religionskunskapsämnets roll i värdegrundsarbetet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om religionskunskapsämnets roll i värdegrundsarbetet
Author Danielsson, Moa ; Törnqvist, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
I denna uppsats behandlas elevers syn på ämnet religionskunskap samt hur väl förankrade begreppen demokrati, jämställdhet, miljö, fred och tolerans är hos dessa elever. Metoden för undersökningen var kvalitativ. Intervjuer med tio elever genomfördes. Utifrån denna empiri samt litteraturstudier förs sedan en diskussion om religionskunskapsämnets roll i ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Undersökningen visar att elevernas attityd till ämnet var kluven. De ansåg att ämnet är relativt oviktigt för framtiden, men insåg ändå ämnets betydelse gällande att det kan bidra till en ökad förståelse. Elevernas associationer rörande de ovanstående begreppen visar på en diskrepans i deras resonemang. I teorin var begreppen i någon mån förankrande men det fanns en viss konflikt mellan teori och praktik i elevernas resonemang i sakfrågor. Denna diskrepans tar sig uttryck i intolerans och ansvarsförskjutning. Angående religionskunskapens roll i ett framgångsrikt värdegrundsarbete kan konstateras följande; religionskunskapsämnets möjligheter att fördjupa och bearbeta värdegrunden måste tas tillvara för att stärka elevers demokratiska förmåga och utveckla deras etiska förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kunskapssyn
religionsdidaktik
värdegrunden
demokrati
etik
attityder
religionskunskap
ansvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics