Digital mediekompetens i skolutveckling och lärarutbildning

DSpace Repository

Digital mediekompetens i skolutveckling och lärarutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digital mediekompetens i skolutveckling och lärarutbildning
Author Jonestrand, Per-Håkan
Date 2010
Swedish abstract
Syftet är att försöka förstå vilka och teoretiskt belysa hur elever och lärarstudenter har lärt sig att behärska och utvecklat digitala mediekompetenser och -färdigheter. Undersökningsmetoden är källanalys och deltagande observation av tre genomförda skolutvecklingsprojekt i temagruppen Film och medier i lärarutbildning och skolutveckling inom Ung Kommunikation under tidsperioden hösten år 2007 till och med våren år 2009. Det är en kvalitativt genomförd kunskapsredovisning av vilka digitala mediekompetenser lärarstudenter och elever har tillägnat sig och projekten har även betraktats utifrån ett sociokulturellt teoriperspektiv. Resultatredovisningen av projekten Relationsfilmer på Teleborg Centrum, Värdegrundtema på Kungsmadskolan och Travelling through the World ger sammantaget vid handen att både lärarstudenter och elever har utvecklat ibland delvis olika digitala mediekompetenser och -färdigheter. Lärarstudenter har även varit verksamma som handledare och härigenom bidragit till att elever mer än de själva har utvecklat egna digitala mediekompetenser och -färdigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Digital mediekompetens
KK-stiftelsen
Lärarutbildning
Media
Konstruktivism
Skolutveckling
Socialkonstruktivism
Ung Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10040 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics