Parenteral nutrition i hemmet; upplevelser och inverkan på livskvaliteten

DSpace Repository

Parenteral nutrition i hemmet; upplevelser och inverkan på livskvaliteten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Parenteral nutrition i hemmet; upplevelser och inverkan på livskvaliteten
Author Buskas, Sofia ; Bengtsson, Sofia
Date 2010
Swedish abstract
Bakgrund: Parenteral nutrition kan ges vid i stort sett alla tillstånd när magtarmkanalen ej fungerar eller kan utnyttjas tillfredställande. Benigna tarmsjukdomar, t ex Morbus Crohn eller short bowel syndrome av annan anledning är den vanligaste orsaken till HPN (home parenteral nutrition). En europeisk studie från 1997 visar att incidensen för HPN i Danmark är 2,8 patienter/miljoner invånare/år. Vanligen är patienten uppkopplad till HPN-utrustningen 12-14 timmar/dygn. WHO (World Health Organisation) har utarbetat en definition av livskvalitet; ”Quality of life is defined as individuals’ perceptions of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns.” Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och beskriva hur patienter med parenteral nutrition i hemmet upplever sin livssituation och behandlingens inverkan på livskvaliteten. Metod: Studien är en litteraturstudie där tio kvantitativa/kvalitativa artiklar valts ut från PubMed och granskats enligt Carlssons & Eimans bedömningsmallar. Resultat: Tre teman framkom; fysiska faktorer, psykiska faktorer och sociala faktorer. Resultatet visar en negativ påverkan på livskvaliteteten i olika aspekter. Dock visar en av studierna att livskvaliteten förbättras efter HPN. Slutsats: I jämförelse med normalbefolkningen och patienter med korttarmssyndrom utan behov av HPN tyder denna litteraturstudie på låg livskvalitet hos patienter med HPN.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject parenteral nutrition i hemmet
livskvalitet
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10042 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics