Kulturella representationer i läroböcker i franska och spanska för gymnasiet

DSpace Repository

Kulturella representationer i läroböcker i franska och spanska för gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kulturella representationer i läroböcker i franska och spanska för gymnasiet
Author Ballin, Therése ; Johansson, Fredrik
Date 2010
Swedish abstract
Kultur har en central roll i utbildningen i moderna språk och de läroböcker som används i språkundervisningen bidrar avsevärt till att forma elevens bilder av målspråkskulturen. Syftet med denna uppsats är att undersöka den syn på kultur som förmedlas i tre olika läroböcker i franska respektive spanska. En innehållsmässig analys av de sex läroböckerna genomförs, där fördelningen av Tornbergs tre kulturperspektiv studeras. Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat att Ett fullbordat faktum är det kulturperspektiv som präglar de sex läroböckerna. Hälften av samtliga nedslag som gjorts i läroböckerna återfinns i detta perspektiv. Resterande hälften fördelas mellan En kompetens för framtiden (30 %) och Ett möte i öppet landskap (20 %).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kultur
läromedelsanalys
läroböcker
franska
spanska
moderna språk
Tornberg
Handle http://hdl.handle.net/2043/10043 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics