TIMSS och PISA: En studie av testen, debatten och lärares syn på internationella kunskapsmätningar

DSpace Repository

TIMSS och PISA: En studie av testen, debatten och lärares syn på internationella kunskapsmätningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title TIMSS och PISA: En studie av testen, debatten och lärares syn på internationella kunskapsmätningar
Author Naucler, Lisa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är tvåfaldigt: Dels att ta reda på mer om internationella kunskapsmätningar som TIMSS och PISA och debatten kring dem, dels att undersöka lärares syn på testen. I bakgrunden till arbetet framkommer att lärare ofta saknar röst i den skolpolitiska debatten. Genom en dokumentstudie granskas debatten kring internationella kunskapsmätningar. Sammanfattningsvis kan sägas att testen kan ses som problematiska av flera anledningar: Testen i sig ifrågasätts som relevanta mätinstrument. Dessutom leder testen till konsekvenser i form av likriktning och svartmålning av skolan och de styrs av ett nyliberalt tänkande. I enkätstudien framkommer att lärarna känner till mycket lite om testen och de uttrycker åsikter kring testen endast i mycket begränsad utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject TIMSS
PISA
internationella kunskapsmätningar
skoldebatt
lärares röst
Handle http://hdl.handle.net/2043/10044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics