Ergonomi inom frisöryrket - kunskapsområde för ett hållbart arbetsliv

DSpace Repository

Ergonomi inom frisöryrket - kunskapsområde för ett hållbart arbetsliv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ergonomi inom frisöryrket - kunskapsområde för ett hållbart arbetsliv
Author Göransson, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kunskapsområdet ergonomi implementeras i undervisningssituationer på Hantverksprogrammet med inriktning frisör samt att utifrån gällande styrdokument jämföra hur teoretiskt och praktiskt kunnande i ergonomi bidrar till elevernas lärande om påfrestande arbetsställningar. Utifrån tidigare forskning belyses belastningsskador och arbetsrelaterad utslagning inom frisöryrket. Med hjälp av intervjuer och litteraturstudier ville jag få vetskap om frisörelever i dagens gymnasieskola ges goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. Resultatet tyder på att elever på den kommunala gymnasieskolan, i jämförelse med elever på den fristående gymnasieskolan, har bredare teoretiska och praktiska kunskaper i ergonomi. Resultatet visar också att ergonomiundervisning prioriteras i början av utbildningen och att återkoppling inte görs i tillräcklig utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hantverksprogrammet
Hantverksteknik
Ergonomi
Implementering
Lärande
Bedömning
Hållbart arbetsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/10048 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics