Elevinflytande i engelskundervisning

DSpace Repository

Elevinflytande i engelskundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i engelskundervisning
Author Lavinia, Lupsa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att se och förstå hur begreppet elevinflytande i engelskundervisning på högstadiet uppfattas av lärare och elever. För att nå syftet har jag intervjuat fyra elever ur högstadiet och fyra lärare från två olika skolor om deras åsikter om elevers inflytande i engelskundervisningen. Genom studier av litteratur och styrdokument har jag sökt kunskap om vilka linjer styrdokumenten ger och vad som förväntas och hur forskningen ser på elevinflytande. Genom att använda dessa har jag haft möjlighet att analysera intervjuerna från många infallsvinklar. Resultaten av undersökningen visar att elevernas inflytande över undervisningen förekommer lite oftare i diskussion när en problematik finns på skolan och att elevers och lärares uppfattning om inflytande skiljer sig åt och att begreppet får olika innebörd. Resultaten visar att arbetet med inflytande måste tas på allvar och måste öka för att uppfylla styrdokumentens syften.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inflytande
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10050 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics