Ungdomars val till gymnasiet- Efter eget eller andras intresse?

DSpace Repository

Ungdomars val till gymnasiet- Efter eget eller andras intresse?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars val till gymnasiet- Efter eget eller andras intresse?
Author Anderberg Lundin, Gunilla
Date 2010
Swedish abstract
I detta examensarbete är syftet att söka kunskap och få svar vad som påverkar ungdomar i deras gymnasieval. I min blivande position som gymnasielärare vill jag skapa mig en bild av hur ungdomarna upplever sin väg fram till gymnasiet genom sitt gymnasieval. Inför valet står ungdomarna med väldigt olika förutsättningar. En del kan känna stor osäkerhet inför valet medan andra har sin levnadsbana klart utstakad. Därför har jag inriktat min undersökning på att analysera elevers självvärdering och olika påverkansfaktorer. I undersökningen har jag har använt mig av en kvantitativ undersökningsmetod. Jag har genomfört en enkätundersökning bland fyra klasser med åk 9 elever på en skola i en mindre kommun. Det som fastslås i undersökningsresultaten är att de flesta elever har en god självvärdering och har gjort sitt programval efter egen förmåga, eget intresse och inre vilja. Efter resultatgenomgången har jag därför dragit slutsatsen att eleverna själv står för sitt avgörande beslut. Detta innebär att det i väldigt liten utsträckning förekommer s.k. kompisval eller att föräldrar och syskon är styrande i slutskedet inför deras gymnasieval. Den påverkansfaktor som kan bli negativ för eleven är när deras slutgiltiga val inte bygger på deras eget beslut och utifrån deras eget intresse. Detta har visat sig förekomma i några fall i min undersökning. Där har eleverna gjort sitt gymnasieval utifrån andras intresse, vilket ökar risken för att det kan bli fel i studieinriktningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Självvärdering
Påverkansfaktorer
Signifikanta andra
Studie- och yrkesorientering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10053 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics