Det lärarledda skapandet i förskolan - vision möter verklighet

DSpace Repository

Det lärarledda skapandet i förskolan - vision möter verklighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det lärarledda skapandet i förskolan - vision möter verklighet
Author Arvidsson, Sofia
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att undersöka hur förskollärarnas visioner och verksamhetens realiteter möts i samband med förskolans lärarledda skapandeverksamhet och vilka hinder som kan uppstå i detta möte. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre förskollärare från tre olika förskolor, varav en har en uttalad skapandeprofil, samt ostrukturerade observationer av den lärarledda skapandeverksamheten. Empirin har analyserats med hjälp av resultatet från tidigare studier och de tankar som historiskt påverkat utvecklingen av den skapande verksamheten inom förskolan. I materialet har man kunnat finna influenser från den barnpsykologiska forskningen, konstpedagogiken samt den pedagogiska teori och praktik som växt fram i förskoleverksamheten. Störst påverkan på den skapande verksamheten verkar förskolans tudelade ursprung ha, då arvet från de omsorgsinriktade barnkrubborna och de pedagogiskt inriktade barnträdgårdarna ska smälta samman i en fungerande verksamhet. De hinder och dilemman som förskollärarna upplever när de försöker förverkliga sina visioner för den lärarledda skapandeverksamheten rör miljön, materialet, personalsammansättningen, personaltätheten och barngruppernas storlek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bildskapande
förhållningssätt
förskolepedagogik
skapandeaktivitet
skapandematerial
skapandemiljö
vision
Handle http://hdl.handle.net/2043/10067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics