Upplevelser av att vara en njurdonator - en litteraturstudie

DSpace Repository

Upplevelser av att vara en njurdonator - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser av att vara en njurdonator - en litteraturstudie
Author Hallberg, Katrin ; Zweiniger, Katja
Date 2010
English abstract
Background: At the 1 october 2009 there were 461 people waiting for a new kidney in Sweden. The wait for a new kidney can be long. This means that a living donor can change the outlook for many people with kidney diseases. But being a kidney donor is not always easy so therefore it is beneficial to have some knowledge about how they experience the situation. Aim: To explore living kidney donors’ experiences before and after donation. Method: A litterature review was made trough research and compiling existing research articles in the area. Result: All donors had their own experience and even if there were many differences there were many similarities too. No donors regretted their decision and most of them felt a proud of having helped a relative to a better life. Conclusion: This is a group that often felt neglected post operatively. The experiences were many differences from donor to donor and also between positive and negative outcomes, therefore should the nursing be adjusted individually.
Swedish abstract
Bakgrund: 1 oktober 2009 var det 461 personer som väntade på att få en ny njure i Sverige. Väntan på en ny njure kan vara lång. Detta innebär att en levande donator kan förbättra utsikterna för många njursjuka. Men att vara en njurdonator är inte alltid så lätt därför är det fördelaktigt att ha en del kunskaper om hur de upplever situationen. Syfte: Att undersökta levande njurdonatorers upplevelser före och efter donation. Metod: En litteraturstudie gjordes genom att granska och sammanställa befintliga forskningsartiklar inom området. Resultat: Alla donatorerna hade sin egen upplevelse, men även om det fanns många skillnader fanns det dessutom många likheter. Det fanns inte en donator som ångrade sitt beslut och de flesta kände en stolthet över att ha hjälp en anhörig till ett bättre liv. Slutsats: Detta är en grupp som ofta kunde känna sig bortglömda postoperativt. Upplevelserna skiljde sig mycket från donator till donator och även mellan positiva och negativa utgångar, därför bör lämpligen omvårdnaden anpassas till varje enskild donator.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Levande njurdonatorer
nefrektomi
omvårdnad
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics