Mc Hansa och skolan - en kvalitativ intervju om skola, lärande och låttextskapande

DSpace Repository

Mc Hansa och skolan - en kvalitativ intervju om skola, lärande och låttextskapande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mc Hansa och skolan - en kvalitativ intervju om skola, lärande och låttextskapande
Author Bokenstrand, Annica
Date 2009
Swedish abstract
I denna projektredogörelse undersöks en elevs syn på sin skolgång, lärande och sitt låttextskapande genom att en kvalitativ intervju har genomförts. Ett filmat material har skapats där denna intervju utgör grunden för en dokumentär som har för avsikt att berätta en historia om dagens skola. Projektredogörelsen behandlar också vad intervjupersonen upplever vara väsentligt för att hon skall lära sig saker och hur hon ser på de låttexter hon skriver i förhållande till det hon producerar i skolan. Genom att examensarbetet har en gestaltande del, den dokumentär som skapats, ställs också frågan i arbetet vad detta eventuellt tillför och betyder för undersökningen i sin helhet? Projektredogörelsen diskuterar också KME-lärarens eventuella möjlighet att skapa meningsfullt lärande i skolan. Begrepp som lärande, kunskap, motivation och KME är således centrala i denna undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject det vidgade textbegreppet
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics