Nyutbildade kockar, har de tillräckliga yrkeskunskaper?

DSpace Repository

Nyutbildade kockar, har de tillräckliga yrkeskunskaper?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nyutbildade kockar, har de tillräckliga yrkeskunskaper?
Author Isaksson, Jesper
Date 2010
Swedish abstract
Arbetets art: Examinationsuppgift 15 hp. Titel: Nyutbildade kockar, har de tillräckliga yrkeskunskaper? En fallstudie om fyra kockars och två arbetsledare/chefers erfarenheter och reflektioner. Engelsk titel: New trained cooks, do they have sufficient trade knowledge? A case study about four cooks' and two overseer/managers' experiences and reflections. Författare: Jesper Isaksson Handledare: Haukur Viggosson Examinator: Anna Henningsson-Yousif Nyckelord: Yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter, yrkeskultur, motivation Syftet med min studie är att belysa om nyutbildade kockar och kökschefer upplever att unga kockar har de kunskaper som krävs för att kunna arbeta som kock efter avslutad utbildning. Syftet är även att få mer kunskap om vad nyutbildade kockar kan få för hjälp och stöd av kolleger för att klara sig bra på sitt första kockjobb. Frågeställningarna i studien är: • Upplever kockar och arbetsledare att nyutbildade kockar har tillräckligt med kunskaper och färdigheter med sig från utbildningen? • Hur beskriver kockarna respektive kökscheferna möjligheterna att stödja nyutbildade kockar ute på arbetsplatserna? Min teoretiska plattform i detta arbete utgår från det sociokulturella perspektivet med företrädare som Vygotskij. Arbetet bygger också på tankar från stora pedagoger som Dewey och Freinet. Vilka kopplingar finns mellan resultatet i min studie och de teorier jag utgått ifrån? Studien har en hermeneutisk inriktning och bygger på kvalitativa intervjuer. Min studie visade på att • Dagens utbildning brister i att lära ut grundläggande matlagningsfärdigheter och att yrkesämnena får för lite utrymme. • Det finns ett behov av att utbildningen och yrkesbranschen ska samverka bättre. • Om intresse, vilja och engagemang finns hos kockar finns goda möjligheter till ett fortsatt lärande på arbetsplatserna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Yrkeskunskaper
yrkesfärdigheter
yrkeskultur
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10079 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics