Miljöundervisning i årskurs 5

DSpace Repository

Miljöundervisning i årskurs 5

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljöundervisning i årskurs 5
Author Schön Magnusson, Charlotta
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur väl elever når upp till målen för miljöundervisning i årskurs 5 (Skolverket, 2000) och hur de ser på människans påverkan på miljön. Detta gjordes genom intervjuer där eleverna tilläts prata fritt inom vissa förutbestämda områden. Frågeområdena var förståelse för begrepp inom miljöområdet och miljöfrågor som speglade mina två forskningsfrågor. Resultatet visar att endast få elever når upp till kursplanemålen eller har möjlighet att göra så i slutet av skolåret. De flesta har även svårt att se individens påverkan på miljön och tror mer på samhällelig aktion. En bidragande orsak till detta kan vara bristande kunskap om och/eller intresse för miljöfrågor från elevernas lärare. Även tidspressen i skolan kan bidra till problemet. Kanske bör undervisningen ske på ett annat sätt än vad som görs, på ett sätt som bättre passar situationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
miljöundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics