Vem är den Andre? -En litteraturstudie och en tecknad pedagogisk serie om begreppet den Andre.

DSpace Repository

Vem är den Andre? -En litteraturstudie och en tecknad pedagogisk serie om begreppet den Andre.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem är den Andre? -En litteraturstudie och en tecknad pedagogisk serie om begreppet den Andre.
Author Eriksson, Linus
Date 2010
Swedish abstract
Arbetet är en teoretisk fördjupning genom en litteraturstudie kring begreppet den Andre. Studien tar upp begreppet utifrån olika discipliner som filosofi, kulturstudier och psykologi, främst psykoanalys men även i en mer allmän betydelse. Studien sätter även den Andre i en historisk kontext samt belyser olika sammanhang som begreppet har använts och används i, inom samhällsvetenskapen. Studien visar att den Andre har skilda betydelser inom olika discipliner samt att olika teoretiker har lagt in olika innebörder i begreppet. Samtidigt finns det också gemensamma beröringspunkter. Bland annat är den Andre på olika sätt meningsskapande och något relativt, vi är varandras den Andre, förutom i undantagsfall. I flera sammanhang finns det också en maktdimension kopplat till begreppet. Den Andre förklaras och beskrivs sedan i ett gestaltande arbete i form av en tecknad serie. Vem är den Andre? En serie som gör anspråk på att vara pedagogisk så till vida att den förklarar olika innebörder av begreppet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject den Andre
tecknad serie
pedagogisk serie
Handle http://hdl.handle.net/2043/10092 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics