IUP - Ett verktyg i elevers matematikutveckling

DSpace Repository

IUP - Ett verktyg i elevers matematikutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IUP - Ett verktyg i elevers matematikutveckling
Author Persson, Maria ; Olsen, Kristine
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur eleverna upplever att deras IUP hjälper dem i deras progression inom matematik. För att ta reda på detta använder vi oss av intervjuer av elever i skolår fem. Resultatet visar att eleverna är väl medvetna om vad som står i deras individuella utvecklingsplan för matematik och att de anser att den hjälper dem i deras progression i ämnet.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject IUP
metakognition
Handle http://hdl.handle.net/2043/10093 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics