En studie av tre likabehandlingsplaner

DSpace Repository

En studie av tre likabehandlingsplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av tre likabehandlingsplaner
Author Nilsson, Emilia ; Adiler, Ihklas
Date 2010
English abstract
In the first part of this thesis, we make a theoretical study of treatment plans from three schools in the municipality of Lund. How these treatment plans are designed and whether the schools have chosen to enlist the help of an outside anti-bullying programs. Why do schools have chosen to get insperation from a specific anti-bullying programs, and why schools' treatment plan looks like it does, are some issues we have studied. We compared these plans, studied what they have in common and what divides them. The purpose of this is to use the collected data to construct our own treatment plan. The results of our study showed that treatment plans have some common steps, but there are also some differences. Equal treatment plan is different depending on the school's definition of bullying and the perception of mob author and mob victim. Thus, it is important that before designing a treatment plan must be aware of what human beings have been and what underlying factors that contribute to the bullying problem. In the second part of this work, we write a custom treatment plan. We take some of the methods and theories as recommended by the School Board and experts in this field.
Swedish abstract
I första delen av denna uppsats gör vi en teoretisk undersökning av likabehandlingsplaner från tre skolor i Lunds kommun. Vi studerar hur dessa likabehandlingsplaner är utformade och om skolorna har valt att ta hjälp av något utomstående anti-mobbningsprogram. Varför skolorna har valt att få inspiration från ett specifikt anti- mobbningsprogram, och varför skolornas likabehandlingsplan ser ut som den gör, är några frågor som vi har studerat. Vi jämförde dessa handlingsplaner, studerade vad de har gemensamt och vad skiljer dem åt. Syftet med detta är att använda den insamlade fakta till att konstruera vår egen likabehandlingsplan. Resultatet av vår studie visade att likabehandlingsplanerna har en del gemensamma åtgärder men det finns även en del skillnader. Likabehandlingsplanen ser annorlunda ut beroende på skolans definition av begreppet mobbning och synen på mobbaren och mobboffret. Sålunda är det viktigt att innan man utformar en likabehandlingsplan skall man vara medveten om vilken människosyn man har. Även vilka bakomliggande faktorer som bidrar till mobbningsproblematiken. I andra delen av detta arbete skriver vi en egen likabehandlingsplan. Vi tar del av de metoder och teorier som rekommenderas av skolverket och experter inom detta område.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mobbning
Likabehandlingsplaner
Handle http://hdl.handle.net/2043/10094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics