Schack i skolan - kan schack höja matematikprestationen?

DSpace Repository

Schack i skolan - kan schack höja matematikprestationen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Schack i skolan - kan schack höja matematikprestationen?
Author Svensson, Anders
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka om schackspelande kan höja elevers nivå i matematik och av den anledningen skulle kunna praktiseras under skoltid. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om kopplingar mellan matematik och schack. Metoden som används i föreliggande undersökning är semikvalitativa intervjuer med åtta lärare. Resultaten från litteraturundersökningen antyder att schack främjar matematiska förmågor. Resultaten från lärarintervjuerna visar att lärarna kunde se en ökning av koncentrationsförmågan hos eleverna den termin de hade schack på schemat. Till viss del kunde även en förbättring av självförtroende och matematiska förmågor skönjas. Nyckelord: Matematik, schack, matematiska förmågor, koncentration, självförtroende, skolämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject schack
matematik
matematiska förmågor
koncentration
självförtroende
skolämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/10096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics