Ska det vara så svårt att välja rätt från början?

DSpace Repository

Ska det vara så svårt att välja rätt från början?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ska det vara så svårt att välja rätt från början?
Author Gustafsson, Helena ; Zander, Raine
Date 2010
Swedish abstract
När eleverna väljer till gymnasiet genomför ett flertal av dem ett byte av program i nära anslutning till skolstart. Undersökningen tittar närmare på omvalet och kan komma att vara ett stöd för samtliga yrkeskategorier inom skolan som möter elever inför gymnasievalet. Studie- och yrkesvägledare inom skolan skall vara ett stöd i personalgruppens studie- och yrkesorienterande insatser vilket gör resultatet relevant för deras yrkesutövning. Syftet med undersökningen är att få veta vilka aktiviteter som kan ha haft betydelse för ungdomars val till gymnasieskolan samt vilka de viktigaste anledningarna till omval varit. Som metod har en kvantitativ enkät med semistrukturerade frågor använts. Den har sänts till de elever som har genomfört ett omval i åk 1 på gymnasiet under perioden 19 augusti till 15 september, 2009 i en medelstor kommun i Västsverige.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject byte av program
elever
gymnasieval
information
omval
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/10100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics