Prao Praktisk arbetslivsorientering - vad är det bra för?

DSpace Repository

Prao Praktisk arbetslivsorientering - vad är det bra för?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Prao Praktisk arbetslivsorientering - vad är det bra för?
Author Glaad, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att utvärdera praoverksamheten (praktisk arbetslivsorientering) i en kommun som fortfarande har prao. Jag har även undersökt hur kommunen följer Allmänna råd om studie- och yrkesorientering (Skolverket 2009). Jag har valt att kombinera kvalitativ och kvantitativ intervjumetod. Datainsamlingen sker i form av enkäter till samtliga elever i klass 9 på de två högstadieskolorna i kommunen samt intervjuer med fyra olika tjänstemän som arbetar med prao på ett eller annat sätt i kommunen. Åsikterna om prao som jag under arbetets gång har funnit hos elever och tjänstemän är många. Prao kan vara en insikt i det ”verkliga” livet, en möjlighet att få se hur det faktiskt går till på en arbetsplats. Flera elever säger att deras praoperioder har gett dem redskapen för att välja rätt gymnasieprogram. För en del elever är praoperioderna svåra. Vissa har haft problem med att skaffa en plats, andra har helt enkelt inte trivts på sin praoplats. Sammanfattningsvis kan sägas att den bild av prao i den aktuella kommunen som målats upp av såväl elever som tjänstemän är positiv, med några få undantag. Värt att nämnas är att de elever som upplevt sin prao som tråkig eller jobbig ändå uppger att prao har givit dem något. Kommunen arbetar även med att sprida kunskap bland Skolverkets Allmänna råd om studie- och yrkesorientering (2009).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Prao
Studie- och yrkesvägledning
Styrdokument
Grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10102 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics