Musik i skolan - Mål eller medel? En studie av sex pedagogers funderingar kring musik och lärande

DSpace Repository

Musik i skolan - Mål eller medel? En studie av sex pedagogers funderingar kring musik och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Musik i skolan - Mål eller medel? En studie av sex pedagogers funderingar kring musik och lärande
Author Jägerman, Daniel ; Östberg, Per
Date 2010
Swedish abstract
Studiens syfte är att i två skolor undersöka hur sex pedagoger använder musik och funderar kring musikens roll i skolan och huvudfrågeställningen är: hur kan musik användas pedagogiskt för att stimulera estetiska såväl som utomestetiska lärandeprocesser? Mycket av litteraturen och forskningen pekar på tydliga samband mellan musik och inlärning där musiken både direkt och indirekt förstärker förmågor hos eleverna. I litteraturen pågår en debatt kring huruvida vi ska motivera musiken i skolan med dess förmåga att förstärka utomestetiska läroprocesser, eller dess rent estetiska kvalitéer. Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med en viss grad av standardisering och ostrukturerade öppna frågor. Pedagogerna anser att musik kan vara en del i ett lustfyllt lärande eftersom olika läroprocesser blir informella. Musik och sångtexter förankras hos elever i stor utsträckning och är därför ett bra medel för såväl estetisk som utomestetisk inlärning, t.ex. språk- och matematikundervisning. Pedagogerna menar att musikutövandet och användandet av musik i skolan kan utveckla elevernas sociala förmågor genom samarbete och interaktion. De två pedagogerna med högskolepoäng i musik menar att huvudsyftet och målet med musikundervisningen är att utveckla musikaliska förmågor som röstvård, melodi- ackordspel och rytmik, medan övriga pedagoger poängterar att eleverna ska ha kul och känna en sångglädje och gemenskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Musik
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/10104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics