Jorden ska överleva

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jorden ska överleva
Author Nilsson, Anders ; Aronsson, Christopher
Date 2010
Swedish abstract
Vi har valt att undersöka attityder och handling, och om det finns något samband mellan attityd och handling gentemot hållbar utveckling hos elever i årskurs nio. För att ta reda på elevernas attityder och handling för en hållbar utveckling har vi delat ut 160 enkäter på Korsavadskolan i Simrishamn. Eleverna har fått svara på ett tjugotal frågor om vardagshandlingar, konsumtion och framtidstänkande. Resultatet visar att många har en positiv attityd till hållbar utveckling men när eleverna måste ändra på sin egen livsstil är de mindre positiva. Resultatet visar dessutom att de som uppger att de alltid källsorterar har genomgående en mera positiv attityd till hållbar utveckling. Slutsatsen är att desto mindre eleverna behöver ändra på sig ju fler kommer att handla för en hållbar utveckling. Behöver individen förändra ett beteende som värderas högt kommer detta troligtvis inte att ske.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
beteende
elever i skolår 9
handling
hållbar utveckling
miljöundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics