Kronisk smärta och psykisk påverkan. En litteraturstudie om hur den psykiska hälsan påverkas vid kronisk smärta

DSpace Repository

Kronisk smärta och psykisk påverkan. En litteraturstudie om hur den psykiska hälsan påverkas vid kronisk smärta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kronisk smärta och psykisk påverkan. En litteraturstudie om hur den psykiska hälsan påverkas vid kronisk smärta
Author Dahl, Rebecka ; Körner, Linda
Date 2010
English abstract
Chronic pain affects a lot of people and costs society a great amount of money each year. It’s not only the restriction of chronic pain as a disability but also the psychological impact. The aim of this study is to examine in how the mental status is effected by chronic pain. The method is a literature review based on Granskär & Höglund-Nielsen (2008). The result is based on nine articles and one review which showed that people with chronic pain often have some kind of psychological influence caused by the pain. It also shows a sense of changed personality and an increased isolation from other people. Not knowing what causes the pain and not knowing how it will develop in the future also has a negative impact on the mental health. Patients with chronic pain are common in the nursing profession which makes this topic a very important field to continue exploring.
Swedish abstract
Kronisk smärta drabbar många personer och kostar samhället stora summor pengar varje år. Det är inte bara den kroniska smärtans inskränkningar i den drabbades rörelseapparat, utan också dess påverkan på den psykiska hälsan. Syftet med detta arbete är att utreda på vilket sätt den psykiska hälsan påverkas hos personer med kronisk smärta. Metoden som använts är litteraturbaserade studier med kvalitativa artiklar och bygger på Granskär & Höglund–Nielsen (2008). Resultatet har baserats på nio stycken artiklar och en review som visar att personer med kronisk smärta ofta har någon form av psykisk påverkan orsakad av sin smärta. Det visar även att det finns en känsla av förändrad personlighet, en ökad isolering från andra människor samt en stor frustration över att inte veta exakt vad det är som orsakar smärtan. Även ovetskapen om hur smärtan kommer att utvecklas i framtiden har en negativ påverkan på den psykiska hälsan. Kronisk smärta förekommer i många av sjuksköterskans verksamhetsområden vilket gör ämnet angeläget att fortsätta utforska.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kronisk smärta
psykisk påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/10110 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics