Studiehandlednings inverkan på tvåspråkiga elever med invandrarbakgrund

DSpace Repository

Studiehandlednings inverkan på tvåspråkiga elever med invandrarbakgrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studiehandlednings inverkan på tvåspråkiga elever med invandrarbakgrund
Author Hasan Mohammad Ali, Alaa ; Al-Imam, Poran
Date 2010
Swedish abstract
Invandrarelever i den svenska skolan ökar hela tiden och vissa av dessa elever behöver särskilda åtgärder för att de ska kunna vara delaktiga i undervisningen i det svenska klassrummet. En av dessa åtgärder som diskuteras idag är studiehandledning. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka studiehandledningen som funktion för tvåspråkiga elever med invandrarbakgrund samt ta reda på olika pedagogers och elevers syn på studiehandledningsundervisningen. Genom kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger och fem elever kunde vi ta reda på deras syn på studiehandledning. Vi kom fram till att man med hjälp av studiehandledning kan utveckla elevens självkänsla, identitet och kunskaper i andra ämnen men även i elevens modersmål och svenska. Det krävs dock ett samarbete mellan personal på skolan, föräldrarna och skolorna och även en del andra faktorer påverkar resultatet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject invandrarelever
klasslärare
modersmål
studiehandledning
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10111 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics