Förskolebarns känslomässiga utveckling:en studie om hur pedagoger uppfattar och arbetar med barns känsloutveckling i förskola

DSpace Repository

Förskolebarns känslomässiga utveckling:en studie om hur pedagoger uppfattar och arbetar med barns känsloutveckling i förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns känslomässiga utveckling:en studie om hur pedagoger uppfattar och arbetar med barns känsloutveckling i förskola
Author Barinova, Natallia
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger på olika förskolor funderar kring barnens känsloutveckling. För att få kännedom om detta används kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer. Materialet bygger på fyra intervjuer med förskollärare med inledande observationer av deras arbetssätt på avdelningen. Undersökningen visar att pedagogerna uppfattar att barns känsloutveckling är en viktig process. Förskollärarna är överens om att vuxnas känslomässiga samspel med barn och en trygg och lärorik miljö på förskolan spelar en stor roll i den här processen. Pedagogerna anser också att känsloutveckling hos barn leder till utveckling av empati, medkänsla och inlevelse samt förebyggande av aggressivitet. Resultatet visar att lärarna arbetar aktivt med känsloutbyte med barn och känslomässiga interaktioner, men observationer på förskolan visar att det saknas olika aktiviteter som berör känslor och som strävar efter att bredda barns kunskap och förståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject känslor
emotioner
känslomässig utveckling
förskola
pedagogperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/10112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics