Omvårdnadsprogrammet i den Nya gymnasieskolan - utifrån en studie om elevers framtidsplaner

DSpace Repository

Omvårdnadsprogrammet i den Nya gymnasieskolan - utifrån en studie om elevers framtidsplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadsprogrammet i den Nya gymnasieskolan - utifrån en studie om elevers framtidsplaner
Author Dagsland, Jessica
Date 2010
Swedish abstract
Jag har i detta arbete gjort en studie om vad de elever som går Omvårdnadsprogrammet vill göra efter sin utbildning. Detta har jag relaterat till den förstående gymnasiereformen, Gy 2011 och de förändringar denna kommer att innebära. Jag har gjort en enkätundersökning i årskurs tre på Omvårdnadsprogrammet för att ta reda på vad eleverna egentligen vill göra efter sin utbildning. Det visade sig i min undersökning att 81 % av eleverna troligtvis kommer att studera vidare direkt efter gymnasiet eller senare. 34 % av eleverna kommer att arbeta som undersköterskor direkt efter sin utbildning. Flera av dessa kommer att studera vidare senare. Utifrån detta resultat kan jag se ett minskat antal sökande till Omvårdnadsprogrammet, det kommande Vård- och omsorgsprogrammet, som en tänkbar konsekvens efter gymnasiereformen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utbildningsreformer
gymnasiereformer
Gy2011
yrkesprogram
omvårdnadsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics