Realiserandet av en skola för alla, röster ur grundskolan. Implementing a "school for everyone": Voices from compulsory school

DSpace Repository

Realiserandet av en skola för alla, röster ur grundskolan. Implementing a "school for everyone": Voices from compulsory school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Realiserandet av en skola för alla, röster ur grundskolan. Implementing a "school for everyone": Voices from compulsory school
Author Dahlström, Lisa
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker pedagogers syn på begreppet "en skola för alla", hur de går tillväga för att realisera begreppet samt implikationerna av detta. Jag har undersökt hur pedagogerna upplever i vilken utsträckning det är en skola för alla, men även hur de arbetar för att individualisera undervisningen samt vilka medel de tror skulle förbättra läromiljön. I examensarbetet ges en översikt över tidigare forskning om en skola för alla, inkludering och exkludering samt information från svenska lagar och styrdokument angående skolan samt internationella lagar. En kvalitativ fenomenografisk intervjumetod användes. Arbetet grundas på intervjuer med åtta grundskolepedagoger, två specialpedagoger samt en rektor, totalt elva informanter. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att pedagogerna inte anser att det fullt ut är en skola för alla. Pedagogerna har olika sätt att individualisera undervisningen för eleverna, dels genom att ha olika krav på eleverna men även att eleverna inte arbetar med samma saker i ett ämne utan på svårighetsgrader anpassade efter dem. Pedagogerna har många idéer om hur läromiljön kan förbättras och utvecklas, bland annat med mindre klasser, fler pedagoger med rätt kompetens och mer tekniskt material.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
Inkludering
Exkludering
Integrering
Lärarroll
Resurser
Elevers individuella utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10117 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics