EN skola för alla - eller en skola för ALLA? Dilemmat mellan likvärdig utbildning och individanpassad utbildning

DSpace Repository

EN skola för alla - eller en skola för ALLA? Dilemmat mellan likvärdig utbildning och individanpassad utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title EN skola för alla - eller en skola för ALLA? Dilemmat mellan likvärdig utbildning och individanpassad utbildning
Author Nilsson, Nicklas
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka konsekvenser den teoretiska målkonflikten/dilemmat mellan en likvärdig utbildning för alla och en utbildning anpassad efter varje individs unika behov och förutsättningar får i lärares pedagogiska verksamhet. Ett delsyfte är att jämföra hur lärarstuderande, nyexaminerade lärare och erfarna lärare upplever och hanterar dilemmat. Metodologiskt är studien kvalitativ, bestående av en teoridel (litteraturstudie) och en empiridel (intervjuer). Teoridelen ger en överblick och förklaring till föreliggande dilemma utifrån tre självvalda teman (en skola för alla, diskrepansen mellan teori och praktik och målförskjutning från det kollektiva till det individuella), teman som inverkar och påverkar det dilemma som undersökts. Empiridelen komplimenterar med intervjuer med lärarstuderande, nyexaminerade lärare och erfarna lärare (två stycken respondenter i varje målgrupp) för att sedan diskuteras i ett framväxande resultat. Resultaten visar att dilemmat mellan likvärdig utbildning och individanpassad utbildning faktiskt är ett problem och det upplevs på ungefär samma sätt, vare sig man är lärarstudent, nyexaminerad lärare eller har varit verksam som lärare under en längre period. Resultaten ger istället för skillnader upphov till konsensus angående frågeställningen. Sammanfattat handlar det mer om att göra rätt avvägningar än om att göra rätt på grund av läraryrkets inneboende konflikter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject likvärdig utbildning
individanpassad utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics