Skolutveckling med värdegrunden som bas, en modell som inkluderar föräldrarna

DSpace Repository

Skolutveckling med värdegrunden som bas, en modell som inkluderar föräldrarna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolutveckling med värdegrunden som bas, en modell som inkluderar föräldrarna
Author Bergmanis, Åsa
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet tar sin utgångspunkt från en undersökning som jag gjorde på en grundskola för de tidigare skolåren. De hade genomfört ett utvecklingsarbete där värdegrunden och samverkan med föräldrar stod i fokus, för att vända en negativ trend inom skolmiljön. Den undersökta skolan hade tidigare haft problem med dels en tuff attityd bland elever som tycktes sprida sig ner i årskurserna dels, enligt rektorn, en bristande kommunikation mellan personalen. Jag valde kvalitativa intervjuer som metod för att fånga pedagogernas upplevelser av skolutvecklingsarbetet. Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på hur de genomförde utvecklingsarbetet samt om de tankegångarna fanns kvar i verksamheten 2009. Resultatet av min undersökning visade att de pedagoger som jag intervjuade hade upplevt utvecklingsarbetet positivt och menade att det var en styrka att ha föräldrarna med sig i värdegrundsarbetet. Det finns forskning som styrker att det positiva med föräldrasamverkan också kan vara en nödvändighet för den mångkulturella skolan i Sverige, då värdegrunden väcker många frågor om vilka traditioner som ska föras vidare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslagsindelning
föräldrasamverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/10120 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics