Kvinnor med urininkontinens-varför söker endast en minoritet hälso- och sjukvård? En litteraturstudie

DSpace Repository

Kvinnor med urininkontinens-varför söker endast en minoritet hälso- och sjukvård? En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnor med urininkontinens-varför söker endast en minoritet hälso- och sjukvård? En litteraturstudie
Author Lindholm, Suvi ; Sande, Natalia
Date 2010
English abstract
In Sweden, 10-15 % of the female population is estimated to be living with UI (urinary incontinence). Only a minority of affected women seek health care for their symptoms. This literature review aims to examine the factors that limit women with UI from seeking help. Goodman’s method was applied as a model to structure the procedure in the literature review. The compiled data is based on ten scientific articles of either quantitative or qualitative nature from Sweden, Norway, the UK and USA. The results indicate that factors restricting women from seeking help are associated with lack of knowledge, physician characteristics, emotional aspects, attitudes toward UI, age, degree of symptoms and the impact on quality of life. Further studies are called for on the basis of cultural aspects to enhance understanding of the needs that women experience in relation to UI. Keywords: help-seeking, nurse, urinary incontinence, women
Swedish abstract
I Sverige uppskattas att 10-15 % av den kvinnliga befolkningen lever med UI (urininkontinens). Endast en minoritet av drabbade kvinnor söker hälso- och sjukvård för sina symtom. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka faktorer som hindrar kvinnor med UI från att söka hjälp. Goodmans metod tillämpades som modell för att strukturera förfaringssättet i litteraturstudien. Sammanställd data är baserat på tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ art från Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Resultaten påvisar att faktorer som begränsar kvinnors hjälpsökande är förknippade med bristande kunskap, läkarens karakteristika, känslomässiga aspekter, förhållningssätt till UI, ålder, grad av symtom och inverkan på livskvalitet. Ytterligare studier efterlyses utifrån kulturella aspekter för att öka förståelsen för de behov som kvinnor upplever i samband med UI. Nyckelord: hjälpsökande, kvinnor, sjuksköterska, urininkontinens
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hjälpsökande
kvinnor
sjuksköterska
urininkontinens
Handle http://hdl.handle.net/2043/10121 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics