Kvinnor med urininkontinens-varför söker endast en minoritet hälso- och sjukvård? En litteraturstudie

DSpace Repository

Kvinnor med urininkontinens-varför söker endast en minoritet hälso- och sjukvård? En litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindholm, Suvi
dc.contributor.author Sande, Natalia
dc.date.accessioned 2010-05-07T08:16:12Z
dc.date.available 2010-05-07T08:16:12Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10121
dc.description I Sverige uppskattas att 10-15 % av den kvinnliga befolkningen lever med UI (urininkontinens). Endast en minoritet av drabbade kvinnor söker hälso- och sjukvård för sina symtom. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka faktorer som hindrar kvinnor med UI från att söka hjälp. Goodmans metod tillämpades som modell för att strukturera förfaringssättet i litteraturstudien. Sammanställd data är baserat på tio vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ art från Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Resultaten påvisar att faktorer som begränsar kvinnors hjälpsökande är förknippade med bristande kunskap, läkarens karakteristika, känslomässiga aspekter, förhållningssätt till UI, ålder, grad av symtom och inverkan på livskvalitet. Ytterligare studier efterlyses utifrån kulturella aspekter för att öka förståelsen för de behov som kvinnor upplever i samband med UI. Nyckelord: hjälpsökande, kvinnor, sjuksköterska, urininkontinens en
dc.description.abstract In Sweden, 10-15 % of the female population is estimated to be living with UI (urinary incontinence). Only a minority of affected women seek health care for their symptoms. This literature review aims to examine the factors that limit women with UI from seeking help. Goodman’s method was applied as a model to structure the procedure in the literature review. The compiled data is based on ten scientific articles of either quantitative or qualitative nature from Sweden, Norway, the UK and USA. The results indicate that factors restricting women from seeking help are associated with lack of knowledge, physician characteristics, emotional aspects, attitudes toward UI, age, degree of symptoms and the impact on quality of life. Further studies are called for on the basis of cultural aspects to enhance understanding of the needs that women experience in relation to UI. Keywords: help-seeking, nurse, urinary incontinence, women en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject hjälpsökande en
dc.subject kvinnor en
dc.subject sjuksköterska en
dc.subject urininkontinens en
dc.title Kvinnor med urininkontinens-varför söker endast en minoritet hälso- och sjukvård? En litteraturstudie en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics