Undersökning av en industrifastighets material och resurshantering enligt miljöcertifieringssystemet LEED

DSpace Repository

Undersökning av en industrifastighets material och resurshantering enligt miljöcertifieringssystemet LEED

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undersökning av en industrifastighets material och resurshantering enligt miljöcertifieringssystemet LEED
Author Persson, Martin ; Ekstrand, John
Date 2009
English abstract
The environmental certification system for buildings, LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) was launched in 1998 by USGBC (United States Green Building Council). USGBC is a non-profit organization aiming for an expansion of sustainable building practices and education. The first of Skanska’s buildings to be certified according to LEED standards was finished in North Carolina in 2001. By the end of February 2009 Skanska made public that the system was to be adopted in their Nordic organization. This study examines one of LEED New Construction’s six subcategories, Materials & Resources. The materials handling of a Skanska construction project has been analyzed to determine whether it could receive credits if certified according to LEED. The method used has been verbal contact with material suppliers and Skanska staff involved in the construction project. The theoretical basis has mainly been LEED for New Construction Version 2.2 and several kinds of project documentation. It is concluded in this study that the construction project analyzed could have received three of a total of 13 credits if certified.
Swedish abstract
Miljöcertifieringssystemet för byggnader, LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) lanserades 1998 i USA av USGBC (United States Green Building Council). USGBC är en icke vinstdrivande organisation, vars mål är att bidra till utökat hållbart byggande. Skanskas första byggnad som certifierades enligt LEED färdigställdes 2001 i den amerikanska delstaten North Carolina. I slutet av februari 2009 offentliggjordes det att Skanska skall införa systemet i sin Nordiska organisation. Undersökningen som genomförts handlar om ett av LEED New Constructions sex delområden, Materials & Resources. Materialhanteringen för ett byggprojekt som Skanska uppfört har analyserats för att avgöra huruvida det skulle kunna erhålla poäng vid en certifiering enligt LEED. Metoden för undersökningen har varit samtal med materialleverantörer och medarbetare från Skanskas organisation som varit delaktiga i byggprojektet. Material som använts för undersökningen är LEED for New Construction Version 2.2 och projektdokumentation av olika slag. Enligt vår undersökning skulle det byggprojekt som vi analyserat kunnat erhålla tre av totalt 13 poäng vid en certifiering.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Environmental certification system
Materials handling
LEED
USGBC
Skanska
Miljöcertifieringssystem
Materialhantering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics