Hur skapar man ordning i klassrummet

DSpace Repository

Hur skapar man ordning i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur skapar man ordning i klassrummet
Author Östöre, Cahide
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med min uppsats är att undersöka vad störning beror på enligt lärarna och hur lärarna arbetar för att förebygga störningar. Jag har vidare valt att titta på vad lärarna anser som sina befogenheter. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger i två olika skolor och intervjuat två pedagoger från vardera skolan. Det resultat jag fick fram av min undersökning är att oro kan bero på en mängd olika faktorer. För att motverka och arbeta förebyggande mot störning ska man som lärare vara en auktoritet och en god förebild för eleverna. För att arbeta förebyggande organisationsmässigt i klassrummet ska man införskaffa rutiner, regler, berömma eleverna, skapa relationer, förankringar, möblering efter elevers behov och använda sig av avkopplingsövningar. Miljön man undervisar i ska hållas snygg och städad. Det lärarna anser om sina befogenheter är att de tycker de har för lite rättigheter att tillgå då det uppkommer störande moment i klassrummet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject auktoritet, avkoppling, befogenheter, beröm, CM, förankringar, förebild, ledarskap, miljö, möblering, oro, regler, relationer, rutiner, störning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics