Hur väljer lärarna läroböcker i religionskunskap

DSpace Repository

Hur väljer lärarna läroböcker i religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur väljer lärarna läroböcker i religionskunskap
Author Gultekin, Remziye ; Persson, Lena
Date 2010
Swedish abstract
Läroböcker i religionskunskap har varit omdiskuterat därför att informationen ofta kan upplevas som inaktuell. Syftet med vårt examensarbete är därför att se hur några lärare väljer läroböcker i ämnet religionskunskap. Vidare kommer vi att ta reda på elevernas inställning till religionskunskapsämnet. Vi kommer att göra kvalitativa intervjuer med lärare och elever från två olika skolor, för att kunna uppnå vårt syfte. Resultatet av vår undersökning visar att resurserna inte är tillräckliga på skolorna och att religionskunskapsböcker dessvärre inte prioriteras. Lärarna förlitar sig på innehållet i läroböckerna och det slarvas med granskandet. Elevernas inställning till religionskunskap är varierande, men majoriteten är relativt nöjda.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject läroböcker
läromedel
granskning
religionskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/10132 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics