Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study

DSpace Repository

Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars attityder till sina ungdomars skolgång – Fyra ungdomar berättar om hur de tror att föräldrar påverkar elevers motivation till skolarbete. Parents’ attitudes towards their children’s studies - Four students talk about how they think parents affect students’ motivation to study
Author Andersson, Eva
Date 2010
Swedish abstract
I min studie har jag valt att tolka fyra ungdomars upplevelser om vad de anser om hur föräldrars attityder och engagemang påverkar ungdomars motivation till skolarbete. Faktorerna som ungdomarna ansåg påverkade dem mest för att de skulle klara sina studieresultat var trygghet och kärlek. Studien visar att både brist och överflöd på bekräftelse och beröm kan sporra till bättre studieresultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Förädraroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/10140 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics