"Du får kalla mig för blatte” - En studie kring identitet och mellanförskap

DSpace Repository

"Du får kalla mig för blatte” - En studie kring identitet och mellanförskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Du får kalla mig för blatte” - En studie kring identitet och mellanförskap
Author Borghol, Lilian
Date 2010
English abstract
The purpose of this essay is to examine and illustrate, and furthermore, how immigrant children brought up in Sweden with roots from muslim countries, are affected by be-tweenship and how they create their identity through that. The questions I’ve choosen achieving the purpose are: What does it mean for immigrant children, with roots from muslim countries, to grow up in the swedish society? Are there any additional special elements for betweenship children with muslim tradition, in the identity making, com-pared to ethnic swedish children? How do betweenship children experience the dual existence and their ethnic identity? How shall the schools, in the best manner, teach and provide the necessity for betweenship children with muslim tradition. The method I use to illustrate the purpose, is of a qualitative approach where the empirical material con-tains four interviews with betweenship children with muslim background. In order to discuss the different elements that illustrate the presentation of problems in the result analysis, I have scientific literature as foundation in the studies theoretical part. The re-sult of this research proves there are special problems based on the dual existence. Con¬sequently, it has an affect on the identity making. The conclusion of this study inclines that betweenship children, especially with muslim background, experience more diffi¬culties in the identity making than of ethnic swedish children.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och belysa om, och i så fall hur, invandrarbarn uppväxta i Sverige med rötter i muslimska länder, påverkas av mellanförskap och hur de skapar identitet utifrån detta. Frågorna jag valt för att uppnå syftet är: Vad innebär det för invandrarbarn med rötter i muslimska länder att växa upp i det svenska samhället? Tillkommer det speciella faktorer i identitetsbildandet mellanförskapsbarn med mus¬limsk tradition i förhållande till etniskt svenska barn? Hur upplever mellanförskapsbarn den dubbla tillvaron och sin identitet? Hur ska skolan på bästa sätt kunna undervisa samt tillgodose behoven hos mellanförskapsbarn med muslimsk tradition? Metoden jag använder för att illustrera syftet är av en kvalitativ ansats där det empiriska materialet består av fyra intervjuer med mellanförskapsbarn med muslimsk bakgrund. I studiens teoretiska del har jag vetenskaplig litteratur som grund för att vidare kunna i resultat¬analysen diskutera de olika faktorer som belyser problemställningen. Resultatet i denna studie påvisar att det förkommer speciella problem baserade på den dubbla tillvaron och att identitetsskapandet påverkas av detta. Slutsatsen i denna studie är att mellan¬förskapsbarn, framförallt de med muslimsk bakgrund genomgår större svårigheter i identitetsskapandet än etniskt svenska barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mellanförskap
invandrare
ungdomar
islam
identitet
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10141 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics