Elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet - hur kan jag stötta dem och samtidigt alla de andra

DSpace Repository

Elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet - hur kan jag stötta dem och samtidigt alla de andra

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet - hur kan jag stötta dem och samtidigt alla de andra
Author Henell, Maria
Date 2010
Swedish abstract
Huvudsyftet med detta arbete var att få en ökad förståelse kring stödets betydelse och hur undervisning kan anpassas till allas bästa. Jag har använt mig att lämplig litteratur, enkätundersökningar samt intervjuer för att samla in den information jag behövt. Jag har vänt mig både till elever, lärare, skolhälsan, rektorer och annan personal runt eleverna såsom specialpedagoger och resurspedagoger. Enligt eleverna kan det stöd de får vara skillnaden mellan att klara av skolan eller att misslyckas med ämnen eller till och med hoppa av skolan. Det som är viktigt att tänka på är att alltid ha den enskilda individen i åtanke då alla individer är olika även om det finns likheter i form av t ex en diagnos.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject särskilt stöd
gymnasiet
elever
Handels- och administrationsprogrammet
high school
special needs
students
Handle http://hdl.handle.net/2043/10142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics