Hur arbetar Sverige som stat för att motarbeta trafficking? Sett från ett rättssociologiskt perspektiv, med fokus på bakomliggande organiserad brottslighet och brotten mot de mänskliga rättigheterna

DSpace Repository

Hur arbetar Sverige som stat för att motarbeta trafficking? Sett från ett rättssociologiskt perspektiv, med fokus på bakomliggande organiserad brottslighet och brotten mot de mänskliga rättigheterna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur arbetar Sverige som stat för att motarbeta trafficking? Sett från ett rättssociologiskt perspektiv, med fokus på bakomliggande organiserad brottslighet och brotten mot de mänskliga rättigheterna
Author Krumlinde, Ebba
Date 2009
English abstract
Considering that trafficking for sexual purpose is a highly active and increasing crime is the purpose of this essay to enlighten how Sweden as a state is working both nationally and internationally to prevent further trafficking. To be able to do as broad evaluation as possible of the Swedish government’s work has the theory been sociology of law, because this theory is combined of legal, social, ethical and society aspects. And since it is a state’s work that is reviewed has the method been evaluating because the purpose of the essay has been to review the adequacy and efficiency of Sweden’s work. As a part of this has a lot of the empirical focus been laid upon the mechanisms behind trafficking, such as what kind of groups that are making a living on selling another person’s body, how the Swedish prostitution law is drawn and how the Swedish authorities are approaching the problem.
Swedish abstract
Då trafficking för sexuella ändamål är ett brott mot mänskligheten som pågår i outtröttlig styrka vill den här uppsatsen belysa hur Sverige som stat arbetar för att motarbeta trafficking både internationellt och nationellt. För att kunna göra en så bred bedömning som möjligt av svenska statens arbete har teorin varit en rättsociologisk då den tar upp både lagliga, samhälleliga, etiska och sociala aspekter. Och då det är en stats arbete som granskas har metoden som använts varit utvärderande då uppsatsen velat lyfta fram hur lämpligheten men även effektiviteten av Sveriges arbete är. Som en del av detta har mycket av empirins fokus lagts på de bakomliggande mekanismerna så som vilka grupper som livnär sig på att sälja andra personers kroppar, hur den svenska sexköpslagen är utformad och hur de svenska myndigheterna arbetar med problematiken.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Trafficking
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/10148 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics