Elevers attityder till hälsa och kost relaterat till skolprestation

DSpace Repository

Elevers attityder till hälsa och kost relaterat till skolprestation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers attityder till hälsa och kost relaterat till skolprestation
Author Holmgren, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar huruvida elevers attityder till hälsa och kost är relaterat till deras attityd om skolprestation. Eleverna som deltog i undersökningen gick på en skola i en förort till Malmö och arbetade under tre veckor med ett hälso-tema som behandlade kost, motion och välbefinnande. Mina frågeställningar lyder: • Hur ser elevernas fysiska aktivitet ut? • Hur ser elevernas matvanor ut? • Hur ser eleverna själva på sina skolprestationer och prestationer i övrigt? • Har temaveckorna ändrat elevernas syn på någon av punkterna ovan? Jag har med hjälp av ovanstående frågor försökt se om fysisk aktivitet har någon koppling till hur eleverna ser på sina skolprestationer och sitt kostval. Min undersökningsmetod var enkäter som kompletterades med enskilda samtal angående enkätfrågorna. Enkätsvaren visade att 78 % av eleverna hade fysiska aktiviteter efter skoltid och att dessa elever fann det viktigt att prestera så bra som möjligt i skolan med undantag av en elev. Eleverna var ganska noga med vad de åt men mest var det föräldrarna som bestämde dieten. Samtliga elever uppgav att de var mer medvetna efter temaveckorna om sin diet och sin fysiska aktivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject health
diet
school achievments
Handle http://hdl.handle.net/2043/10150 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics