Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den?

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Iebo, Fidan
dc.date.accessioned 2010-05-21T12:21:37Z
dc.date.available 2010-05-21T12:21:37Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10152
dc.description Syftet med denna studie är att göra en jämförelse av svenska för invandrare (sfi) i två kommuner, en liten kommun och en medelstor kommun. Samt undersöka sfistuderandes erfarenheter, behov och berättelser om önskemål av studie- och yrkesvägledning. Undersökningen bygger på en kvalitativ intervjustudie med fem respondenter. Respondenterna är två sfi-studerande med utländsk bakgrund som studerar på vuxenutbildningen, två rektorer och en studie- och yrkesvägledare. De teorier som i första hand har används finns inom sociologiska forskningsfält som förklarar varför människor handlar på en viss sätt och hur behoven styr individens beteende. Andra teoretiska perspektiv som används berör arbetets mening för individen samt karriärteorier som förklarar varför människor hamnar i olika valsituationer och vad är det som påverkar det. Resultaten visar att respondenterna har olika erfarenheter av studie- och yrkesvägledning. Dessutom har respondenterna uttryckt sitt behov och sin önskan av att få kontinuerlig studie- och yrkesvägledning av en studie- och yrkesvägledare. Resultaten visar även tydliga olikheter vad det gäller den ekonomiska resurser och prioriteringar mellan kommunerna, det finns till och med likheter gällande uppfattningen om betydelse utav studie- och yrkesvägledning på sfi för studiemotivation. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Invandrae sv_SE
dc.subject sfi-studerande sv_SE
dc.subject styrdokument sv_SE
dc.subject studie- och yrkesvägledning sv_SE
dc.title Studie- och yrkesvägledning på sfi behövs den? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics