Muslimska kvinnors upplevelser av klimakteriet. En fenomenologisk studie.

DSpace Repository

Muslimska kvinnors upplevelser av klimakteriet. En fenomenologisk studie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Muslimska kvinnors upplevelser av klimakteriet. En fenomenologisk studie.
Author Taylor Arthur, Murlena ; Ismail, Sondos
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to explore the views of Muslim experience of women about menopause. Three Muslim women were interviewed in depth and the interviews were transcribed verbatim and analysed using the phenomenological method described by Amadeo Giorgi. The categories generated were cultural aspect, religion, feeling of losing youth, existential thoughts related to death, feeling of aging and sexuality. The results showed that Muslim menopausal women had a negative view about menopause. This phenomenon was described as culturally taboo and it was strongly influenced by religion. The growing number and diversity among the Muslim population in Malmö is a challenge and health care professionals need to better understand the views of menopause from a Muslim cultural perspective.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka muslimska kvinnors upplevelse av klimakteriet. Tre kvinnor intervjuades på djupet och intervjuerna har transkriberats ordagrant och analyserats med den fenomenologiska metod som beskrivs av Amadeo Giorgi. Analysen resulterade i följande kategorier: kulturella aspekter, religion, känslan att förlora sin ungdom, existentiella tankar relaterade till döden, känslan av att åldrar och sexualitet. Resultaten visade att de muslimska kvinnorna i övergångsåldern hade en negativ uppfattning om klimakteriet. Detta fenomen beskrevs som kulturellt tabu och påverkade starkt av religion. Det växande antalet och mångfalden bland muslimska befolkningen i Malmö utgör utmaningar för vårdpersonal att bättre förstå klimakteriet ur ett muslimskt kulturellt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fenomenologi
Klimakteriet
M[ngkulturell omv[rdnad
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10159 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics